0

биосфера

степетундрепустињесаванеБиосфера представља један од 4 географска омотача. Чине је све биљне и животињске врсте планете Земље. Како њих има и у атмосфери, хидросфери и литосфери, можемо рећи да је она њихов део. У зависности од природних услова који владају на неком делу планете, јављају се и различите природне зоне. Погледајте. биосфера ппт