0

Year 5 Project: Geographical information of the English-speaking countries

English Vasa

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Geographical information of the English-speaking countries (Географија земаља енглеског говорног подручја)

МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА

Енглески језик, географија

РАЗРЕДИ И ОДЕЉЕЊА

5-1, 5-2, 5-3, 5-4

ТИМ НАСТАВНИКА

Владимир Широки, Мирјана Чокорило, Милана Андријашевић

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

Две недеље (11.март – 25/27.март)

ЦИЉНИ ЈЕЗИК / ТЕРМИНОЛОГИЈА

Border, canyon, canal, cape, cave, headland, coast/coastline/seashore, confluence, source, mouth, tributary, river, lake, island, islet, jungle, channel/strait, valley, desert, volcano, earthquake, winds, hurricane, tornado, flood, glacier, mountain, summit, hill, bay/gulf, iceberg

АКТИВНОСТИ

Ученици у групама бирају једну од понуђених тема. Презентацију раде у току две недеље када се обрађује наставна област Explore! а која садржи теме из географије. На редовним часовима енглеског језика и географије ученици ће разговарати са предметним наставницима о току рада, а наставници ће контролисати њихов рад.

Ученици раде пројекат у пари, или у групи до највише пет чланова.

Презентација радова биће на часовима енглеског језика у наставној недељи 25-29.марта.

Предложене теме:

  1. The…

View original post 67 more words